Szycie na miarę

W ofercie specjalnej Retbike istnieje możliwość uszycia odzieży motocyklowej według indywidualnych wymiarów klienta.

Reklamacje

UWAGA!
Formularz należy wydrukować, wypełnić czytelnie i dołączyć do reklamowanego towaru. Bez wypełnionego formularza reklamacje nie będą rozpatrywane. Do formularza należy dołączyć KOPIĘ PARAGONU/FAKTURY.

Bardzo ważne jest aby na formularzu był zapisany nr telefonu lub / i adres e-mail osoby składającej reklamację!

Prosimy, aby odzież oddawana do naprawy była czysta (wyprana).

Reklamacje proszę wysyłać na adres:

Retbike Poland Sp.z o.o.
ul. KOLEJOWA 117 A

05-092 Łomianki

Pliki do pobrania: